0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Liên hệ

Liên hệ IIE

Họ và tên
Về việc
Nội dung

Địa chỉ

Viện Đào Tạo Quốc Tế được hình thành và phát triển song hành cùng Đại học Hoa Sen với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu của doanh nghiệp thông qua những chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao.

Đăng ký nhận tin