0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng Địa điểm
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
 • 04-07-2022
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • 11-07-2022
 • 18:00 - 21:00, thứ 2,4,6
8 - Nguyễn Văn Tráng, Quận 1 Đăng ký
Thư Ký Y Khoa Chuyên Nghiệp
 • 11-07-2022
 • 8:00 - 11:30 hoặc 13:30 - 17:00 (Lịch học cả tuần theo thời khóa biểu)
7/1 Thành Thái, Quận 10 hoặc số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Quận 1 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
 • 11-07-2022
 • Ca học Nơi học Ngày khai giảng 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
7/1 Thành Thái, Q10 Đăng ký
Khóa học EPS Excel & PowerPoint nâng cao
 • 16-08-2022
 • 18:00 -21:00 (Thứ 3-5)
7/1 Thành Thái, Q10 Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
 • 26-07-2022
 • 18:00 - 21:00 (Thứ ba & thứ năm)
7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
 • 25-07-2022
 • 18:00 - 21:00 (Thứ hai và thứ tư)
7/1 Thành Thái, Quận 10 Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 10-07-2022
 • 9:00 - 16:00 (chủ nhật)
Số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1 Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 25-07-2022
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Quận 1 Đăng ký
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HIỆU QUẢ
 • 25-07-2022
 • Tối thứ 2 hằng tuần (18h00 - 21h00)
7/1 Thành Thái, Q10 Đăng ký
Đăng ký nhận tin