0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng Địa điểm
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
 • 12-07-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Học online Đăng ký
 • 28-06-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Học online Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • 21-06-2021
 • 18:00 - 21:00, thứ 2,4,6
93 Cao Thắng, Quận 3 Đăng ký
Nghiệp Vụ Quản trị Nhân sự
 • 26-07-2021
 • 18:00-21:00 (hai, tư, sáu)
Đăng ký
Thư Ký Y Khoa Chuyên Nghiệp
 • 12-07-2021
 • 07:00-16:30 (Lịch học cả tuần theo thời khóa biểu)
Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
 • 28-06-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Online Đăng ký
 • 12-07-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Online Đăng ký
Khóa học EPS Excel & PowerPoint nâng cao
 • 06-07-2021
 • 18:00 - 21:00 (ba, năm)
Online Đăng ký
 • 03-07-2021
 • 8:30 - 11:30
Online Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
 • 19-07-2021
 • 18:00 - 20:00 (hai, tư, sáu)
Online Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 27-06-2021
 • 9:00 - 16:00 (chủ nhật)
Online Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 05-07-2021
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
Online Đăng ký
Đăng ký nhận tin