0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
 • 01-10-2020 tại 93 Cao Thắng, Q3 (18h00 - 21h00, Tối 3 - 5)
 • 19-10-2020 tại 93 Cao Thắng, Q3 (18h00 - 21h00, Tối 2 - 4 - 6)
Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • 05-10-2020 tại 93 Cao Thắng, Quận 3 (18:00 - 21:00, thứ 2,4,6)
Đăng ký
Quản trị Nhân sự
 • 28-09-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00-21:00)
Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
 • 28-09-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (18:00-21:00 ( thứ 2 đến thứ 6))
 • 28-09-2020 tại 08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 (7:00-16:30 ( thứ 2 đến thứ 6))
Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
 • 26-10-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
 • 05-10-2020 tại 93 Cao Thắng, Q.3 (18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6)
Đăng ký
Khóa học EPS Excel & PowerPoint nâng cao
 • 29-09-2020 tại 93 Cao Thắng,Quận 3 (18:00-21:00 ( Thứ 3-5))
Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
 • 26-10-2020 tại 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 20:00 (hai, tư, sáu))
Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 12-10-2020 tại 8- Nguyễn Văn Tráng, Q1 (18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu))
Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 10-10-2020 tại Công viên phần mềm Quang Trung, Q12 (9:00 – 16:00 (Thứ Bảy – Chủ Nhật))
 • 19-09-2020 tại Số 8 Nguyễn Văn Tráng,Q.1 hoặc Đường số 3, Công viên phần mềm Quang Trung, Q12 (9:00 – 16:00 (Thứ Bảy – Chủ Nhật))
Đăng ký
Đăng ký nhận tin