0906.800.096      fb.com/iiehsu        

Lịch khai giảng

Khóa học Lịch khai giảng Địa điểm
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
 • 28-12-2020
 • 18h00 - 21h00, Tối 2-4-6
93 Cao Thắng, Q3 Đăng ký
 • 14-12-2020
 • 18h00 - 21h00, Tối 2-4-6
93 Cao Thắng, Q3 Đăng ký
Thư ký Điều hành Chuyên nghiệp
 • 11-01-2021
 • 18:00 - 21:00, thứ 2,4,6
93 Cao Thắng, Quận 3 Đăng ký
Quản trị Nhân sự
 • 15-03-2021
 • 18:00-21:00
08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 Đăng ký
 • 21-12-2020
 • 18:00-21:00
08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 Đăng ký
Thư ký Y khoa chuyên nghiệp
 • 30-11-2020
 • 18:00-21:00 ( thứ 2 đến thứ 6)
08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 Đăng ký
 • 15-03-2021
 • 18:00-21:00 ( thứ 2 đến thứ 6)
08 Nguyễn Văn Tráng,Quận 1 Đăng ký
Chuyên viên Social Media Marketing
 • 14-12-2020
 • 18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6
93 Cao Thắng, Q.3 Đăng ký
 • 28-12-2020
 • 18:00 - 21:00, Thứ 2,4,6
93 Cao Thắng, Q.3 Đăng ký
Khóa học EPS Excel & PowerPoint nâng cao
 • 13-03-2021
 • 18:00-21:00 ( Thứ 3-5)
93 Cao Thắng,Quận 3 Đăng ký
 • 22-12-2020
 • 18:00-21:00 ( Thứ 3-5)
93 Cao Thắng,Quận 3 Đăng ký
 • 21-12-2020
 • 18:00-21:00 ( Thứ 2-4-6)
Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Quận 1 Đăng ký
Luyện thi chứng chỉ IELTS
 • 15-03-2021
 • 18:00 - 20:00 (hai, tư, sáu)
8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 21-12-2020
 • 18:00 - 21:00 (hai, tư, sáu)
8- Nguyễn Văn Tráng, Q1 Đăng ký
chương trình TESOL - chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tiếng Anh Quốc Tế
 • 06-12-2020
 • 9:00 – 16:00 (Chủ Nhật)
Số 8 - Nguyễn Văn Tráng, Q1 Đăng ký
Đăng ký nhận tin