Course

GIỚI THIỆU

Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng thành thạo để tạo các tài liệu, báo cáo… đúng chuẩn mực và hiệu quả nhất. Người học được trang bị kiến thức để biết cách tạo và soạn thảo tài liệu văn bản; định dạng tài liệu văn bản; thêm bảng và danh sách vào trong tài liệu văn bản; thêm một số phần tử để trang trí tài liệu văn bản… để đạt được văn bản tài liệu chuyên nghiệp và hiệu quả. Sau khi hoàn thành khóa học người học có đủ năng lực để thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Word 2013.

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

Thời gian đào tạo và ôn luyện chứng chỉ MOS MS Word: 20 giờ

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khóa học được xây dựng cho mọi đối tượng mong muốn thu thập kiến thức và kỹ năng thao tác thành thạo đối với tài liệu văn bản như soạn thảo, định dạng, thao tác bảng/danh sách... để tạo tài liệu chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả công việc.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi hoàn thành khóa học học viên có khả năng:

 • Tạo và quản lý văn bản
 • Định dạng chữ, đoạn, và phân đoạn văn bản
 • Tạo và định dạng bảng biểu và danh sách
 • Tạo và quản lý các tham chiếu
 • Chèn và định dạng các thành phần đồ họa
 • In ấn tài liệu hiệu quả


ƯU ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH

 • Được hỗ trợ thực hiện bài kiểm tra thử MOS- Word
 • Sau khi hoàn thành khóa học người học có đủ khả năng thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist for Office Word 2013 do Microsoft cấp có giá trị toàn cầu và vô thời hạn
 • Giảng viên có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với Word, và đặc biệt có nhiều năm kinh nghiệm trong soạn thảo văn bản, hợp đồng, các biểu mẫu nghiệp vụ (Business template)
 • Phương pháp giảng dạy sinh động, các ví dụ mang tính thực tiễn cao


BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ

Người học phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng khóa học và hoàn thành kỳ thi cuối khóa sẽ nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học “Chuyên viên Microsoft Word 2013”

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Part 1: Create and Manage Documents

 1. 1.        Create a Document
 2. 2.        Navigate Through a Document
 3. 3.        Format a Document
 4. 4.        Customize Options and Views for Documents
 5. 5.        Print and Save Documents


Part 2: Format Text, Paragraphs, and Sections

 1. 1.        Insert Text and Paragraphs
 2. 2.        Format Text and Paragraphs          
 3. 3.        Order and Group Text and Paragraphs


Part 3: Create Tables and Lists

 1. 1.        Create a Table
 2. 2.        Modify a Table
 3. 3.        Create and Modify a List


Part 4: Create and Manage References

 1. 1.        Create and Manage Reference Markers
 2. 2.        Create and Manage Simple References


Part 5: Insert and Format Graphic Elements

 1. 1.        Insert Graphic Elements
 2. 2.        Format Graphic Elements
 3. 3.        Insert and Format SmartArt Graphics

Đăng ký