Phone 0906.800.096

Chương trình

Đào tạo ngắn hạn

Các khóa học kỹ năng từ 2 đến 18 tháng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đào tạo doanh nghiệp

Chương trình thiết kế riêng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp.

IELTS Warrior

Chương trình anh ngữ giúp học viên tự tin chinh phục kỳ thi IELTS.

Hoa Sen Plus

Chương trình đạo tạo thế hệ sinh viên có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Executive MBA

Chương trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh.

Global Mobility

Chương trình học tập, trao đổi, giao lưu quốc tế dành cho sinh viên Hoa Sen.

Viện Đào Tạo Quốc Tế

Viện Đào Tạo Quốc Tế được hình thành và phát triển song hành cùng Đại học Hoa Sen với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu của doanh nghiệp thông qua những chương trình đào tạo mang tính thực tiễn cao.

Sau hơn 20 năm, Viện Đào Tạo Quốc Tế đã phát triển mạng lưới rộng bao gồm 04 cơ sở tại các quận thuộc địa bàn TP. HCM như: Quận 1, Quận 3, Quận Tân Bình và Quận 12. Với mạng lưới này, Viện Đào Tạo Quốc Tế đã giúp cho học viên tại TP. HCM dễ dàng tiếp cận chương trình và dễ dàng thu xếp thời gian cho việc học song song với quá trình đi làm cũng như học tập song song tại các trường Đại học / Cao đẳng.

94,532

Lượt học viên

20

Khóa học

3

Cơ sở đào tạo

25

Hơn 25 năm hoạt động
Đăng ký nhận tin